Test na Helicobacter pylori

Čo spôsobuje Helicobacter pylori?

Popis tovaru

Ide o mimoriadne častý patogén. Infekcia HP patrí celosvetovo medzi najčastejšie sa vyskytujúce infekcie vôbec. Spôsobuje veľmi rozšírenú infekciu bakteriálneho pôvodu, ktorá zasahuje sliznicu žalúdka a dvanástnika a spôsobuje tráviace ťažkosti. Skôr či neskôr vyvolá tzv. chronický zápal (gastritídu), vznik žalúdočných a dvanástnikových vredov a neskôr môže viesť aj k rakovine žalúdka. Je dokázané, že prítomnosť HP je hlavnou príčinou karcinómu žalúdka. Včasnou a efektívnou diagnostikou a následnou liečbou však môžete týmto ochoreniam predísť a zabrániť tak vzniku rakoviny. Preto neváhajte a otestujte sa!

Obmedzenia

- Ako pri všetkých diagnostických testoch nesmie byť záverečná klinická diagnóza určená iba na základe výsledkov jediného testu, môže ju určiť iba lekár na základe zhodnotenia klinického stavu pacienta a laboratórnych nálezov.

- Antibiotiká, inhibítory protónovej pumpy a bizmutové prípravky inhibujú H.pylori. Negatívny výsledok testu získaný počas, alebo krátko po ukončení terapie, môže byť falošne negatívny. V tomto prípade je vhodné zopakovať test na H.pylori 2 týždne po ukončení terapie.

Očakávané hodnoty

Epidemiologické štúdie ukazujú, že infekcie s H.pylori sú celosvetovo rozšírené. Presný spôsob prenosu infekcie medzi jednotlivcami nie je dodnes známy. Hodnoty indikujú, že nárast infekcie rastie o 1-2% ročne s vekom pacienta, a tak u 60-ročných a starších ľudí je % infekcie 50% a viac. Vysoké percento ľudí s infekciou H.pylori nemá žiadne klinické príznaky.

Charakteristiky testu

Senzitivita stanovenia je medzi 50-70 ng/ml proteínu H.pylori. Hookov efekt (prozone efekt) je pozorovaný pri koncentrácii nad 2,5 mg/ml.

H.pylori Stool Cassette bol testovaný v klinickej štúdii oproti komerčne dostupnému ELISA testu. Boli zistené nasledovné charakteristiky:

Diagnostická senzitivita:

82,1%


Diagnostická špecificita:

96,9%


Pozitívna prediktívna hodnota:

91,4%


Negatívna prediktívna hodnota:

93,1%


Reprodukovateľnosť:

92,6%

7,00 €