Test na stanovenie okultného krvácania

Kto by sa mal otestovať?

Popis tovaru

• Bezpríznakoví jedinci nad 50 rokov, aspoň 1 x za 2 roky (ideálne každý rok) • Bezpríznakoví jedninci nad 40 rokov, ktorí sú príbuzní I. stupňa (tj. rodičia, deti a surodenci) pacienta, u ktorého bol zistený kolorektálny karcinóm, v intervale 1 x ročne • Pacienti, u ktorých bolo zistené iné rakovinové ochorenie (najmä ženy s nádormi prsníkov alebo vaječníkov), nezávisle na veku 1 x ročne • Osoby, ktoré majú dlhodobé problémy so stolicou by sa mali otestovať okamžite

Parametre

Balenie: skúmavku na odber stolice + testovaciu doštičku

4,50 €